Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typowe błędy składu komputerowego

 

Zamieszczone poniżej błędy są nadal, niestety, dość powszechne. Najczęściej występują na ulotkach informacyjnych, reklamach, instrukcjach obsługi, a nawet w gazetach i książkach.  Niektóre są nieszkodliwe lub trudno zauważalne, ale wiele z nich utrudnia zrozumienie treści (literówki, błędnie zapisywane liczby), pogarsza czytelność oraz estetykę (bękarty, szewce, niewyrównane wiersze).

No i denerwują czytelników...

 

Są wśród nich:

 • literówki

 • błędne dzielenie wyrazów

 • wiersze zawieszone (*bękart i **szewc)

 • zawieszone literki (i, o, u, a, w, z)

 • niewłaściwe światła międzyznakowe (kerning, tracking)

 • błędne znaki interpunkcyjne (cudzysłów, myślnik)

 • niewłaściwe i błędnie ustawione znaki diakrytyczne

 • zdeformowane odmiany krojów pism

 • niewyrównane wiersze w sąsiednich łamach

 • niewłaściwe przenoszenie nazwisk i jednostek miar

 • przypadkowe rozspacjowanie wyrazu lub wiersza

 • niewłaściwy zapis liczb oraz skrótów

         *bękart – ostatni wiersz akapitu „wiszący” na początku kolumny

       **szewc – pierwszy wiersz akapitu pozostawiony na końcu kolumny

 

 

 

dalej

 

 

 

 

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006