Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

 

 

Ligatury

 

Ligatury to znaki graficzne, w których połączono dwie lub trzy litery. W niektórych językach ligatury występują jako właściwe danej ortografii znaki pisma, np. francuskie Î. Większość ligatur tworzy się jednak ze względów estetycznych, np. ff, fi, fl, łączone dla uniknięcia zbyt dużych odstępów międzyliterowych. Współczesne kroje pism mają niekiedy wiele ligatur stosowanych zamiennie z pojedynczymi literami w celu zmiany charakteru graficznego złożonego tekstu. Ligatury wywodzą się z napisów epigraficznych I-II wieku, stosowane były często w piśmie odręcznym w starożytności i średniowieczu oraz we wczesnym drukarstwie.

 

 

Abrewiatury

 

Abrewiatury to skróty stanowiące jeden znak (&) lub zlepki głosek (np. Ǽ, œ).

 

 

 

 

dalej

 

 

 

 

 

Ligatury & abrewiatury

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006