Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

Zasady korekty

 

Korekta

polega na: porównaniu składu z oryginałem, sprawdzeniu adjustacji, błędów merytorycznych, stylistycznych i językowych. Korekcie podlegają: maszynopis, szkice, poprzednie odbitki korekty.

 

                       

 

Rodzaje korekty

Korekta własna (domowa) – sprawdzenie zgodności złożonej treści z maszynopisem

Korekta merytoryczna wydawnictwa – poprawność językowa tekstu

Korekta autorska – autor zatwierdza poprawki redakcji merytorycznej

Korekta techniczna wydawnictwa – przeprowadzana po złożeniu całej pozycji. Sprawdza się, czy wszystkie poprawki autorskie i redakcyjne zostały naniesione, a także poprawność przełamania tekstu, paginacje, spis treści, indeksy itd.

Korekta rewizyjna – przeprowadza się na gotowych formach kopiowych lub formach drukowych. Sprawdza się, czy w czasie naświetlania nie pojawiły się błędy i czy są wszystkie kolumny (bez czytania tekstu).

 

                       

 

Zasady wykonywania korekty

  • przy każdym błędzie umieszczone są znaki oraz powtórzone na marginesie

  • ten sam znak może powtarzać się co trzeci wiersz

  •  w pracach wielobarwnych korekta przeprowadzona kolorem kontrastowym do danej ilustracji

  • kolorem niebieskim lub czarnym, korekta redaktora technicznego kolorem czerwonym

  • dodatkowe objaśnienia obwiedzione kółkiem

  •  na pierwszej stronie w górnym prawym rogu należy umieścić:

- rodzaj korekty, numer

- nazwa drukarni lub wydawnictwa

- tytuł książki

- liczba stron odbitek korektorskich

- data korekty

- nazwisko korektora

 

 

dalej

 

 

znaki korektorskie 1

znaki korektorskie 2

znaki korektorskie 3

znaki korektorskie 4

 

 

 

 

Korekta:

zasady

znaki korektorskie

 1  2  3  4

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006