Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje

dotyczące krojów pisma

 

Krój pisma

charakterystyczny obraz pisma o jednakowych cechach graficznych (dukt, rytm, właściwości optyczne, proporcje, układ i kształt szeryfów)

 

Pismo jednoelementowe

pismo tworzone z kresek o jednakowej grubości

 

Pismo dwuelementowe

pismo tworzone z kresek o zróżnicowanej grubości

 

Odmiana kroju pisma

pismo jednego kroju zróżnicowane pod względem grubości,  szerokości, pochyłości

 

Rodzina kroju pisma

zbiór odmian kroju pisma z dwoma lub więcej wariantami

 

Garnitur pisma

zestaw wszystkich stopni jednej odmiany pisma

 

Komplet pisma

zestaw kroju w jego wszystkich odmianach i garniturach

 

Stopień pisma

1) wielkość właściwa dla danego kroju pisma określająca wysokość znaku łącznie z odsadką i wyrażona w punktach typograficznych

2) pionowy wymiar pola znaku

 

 

dalej

 

 

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar typograficznych

przeliczanie jednostek typograficznych

nazwy jednostek typograficznych

 

 

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 12 grudnia 2006