Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

Parametry pisma

 

Szerokość pisma

Względna szerokość liter i innych znaków danego kroju lub odmiany kroju pisma drukarskiego. Do określania szerokości pisma przyjęto (w normie PN-73/P-55009) pomiar długości słowa testowego «OHamburgefonsz» złożonego w stopniu 10 p. Didota.

 

Wyróżniamy pisma:

bardzo wąskie < 25 mm (extra compressed)

wąskie 25 – 30 mm (condensed, narrow)

normalne 30 – 35 mm

szerokie 35 – 40 mm (expanded, wide)

bardzo szerokie > 40 mm (extra extended)

 

 

Pochyłość pisma

Pismo może być proste (zwykłe) lub pochyłe (kursywa, italic, oblique)

 

 

Grubość pisma

Względna grubość kresek tworzących litery i inne znaki danego kroju lub odmiany kroju pisma drukarskiego. Dla określenia grubości pisma przyjęto (w normie PN-73/P-55009) pomiar szerokości pionowej kreski litery „n” w stopniu 10 p. Didota.

 

Wyróżniamy pisma:

bardzo cienkie < 0,20 mm (extra light, ultra light, thin)

cienkie 0,2 0,3 mm (light)

zwykłe 0,3 0,4 mm (normal, regular, book, roman)

półgrube 0,4 0,6 mm (semi bold, medium)

grube 0,6 0,85 mm (bold, black, heavy)

bardzo grube > 0,85 mm (extra bold, ultra bold, extra heavy)

 

 

Szerokość względna pisma sw

– stosunek szerokości wersalika „H” do jego wysokości

 

Wyróżniamy pisma:

bardzo wąskie sw = 0,3

wąskie sw = 0,5

normalne sw = 0,8

szerokie sw = 1,4

bardzo szerokie sw = 2,0

 

 

 

dalej

 

 

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

system miar typograficznych

przeliczanie jednostek typograficznych

nazwy jednostek typograficznych

 

 

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006