Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

Linie pisma

 

Linie pisma

 

 

 

 

dalej

 

 

 

definicje

interlinia

budowa pisma

parametry pisma

system miar typograficznych

przeliczanie jednostek typograficznych

nazwy jednostek typograficznych

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006