Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

Nazwy jednostek typograficznych

 

Zwyczajowe nazwy jednostek typograficznych dla poszczególnych wielkości punktowych:

 

1  punkt (point)

2  nonplusultra

3  diament

4  brylant

5  perl

6  nonparel

7  colonel

8  petit

9  borgis

10  garmond

11  brevier

12  cycero (pica)

14  średnian

16  tercja

20  dwugarmond

24  półkwadrat

28  dwuśrednian

32  dwutercja

36  konkordans

48  kwadrat

72  sabon

 

 

1 punkt Didot = 0,376 mm

1 cycero = 12 punktów ≈ 4,5 mm

1 kwadrat = 4 cycera = 48 punktów ≈ 18 mm

 

 

Poniżej znajdują się przykładowe zadania.

Do obliczeń przyjmujemy:

1 znak zajmuje średnio szerokość ½ fireta

1 strona maszynopisu wydawniczego liczy 1800 znaków (30 wierszy po 60 znaków)

 

Przykład 1

Ile znaków cycera zmieści się w kolumnie o szerokości 90 mm?

 

rozwiązanie:

1 cycero = 4,5 mm

90 mm : (½ *4,5 mm) = 40

 

Przykład 2

Ile wierszy petitowych zmieści się w kol. o wys. 210 mm?

 

rozwiązanie:

1 petit = 8 punktów = 8*0,376 mm = 3,008 mm ≈ 3 mm

210 mm : 3 mm = 70

 

Przykład 3

Jaka będzie objętość książki złożonej 12/15 p. (Didot) o kol. 120 x 210 mm, jeżeli maszynopis ma 100 stron?

 

rozwiązanie:

100 stron po 1800 znaków = 180 000 znaków

wymiary kolumny: 120x210 mm

120 mm : (½ * 12*0,376 mm) = 53  tyle znaków zmieści się w jednym wierszu

210 mm : (15*0,376 mm) = 210 : 5,64 = 37 tyle będzie wierszy w kolumnie

53 * 37 = 1961 tyle będzie znaków w kolumnie

180 000 : 1961 = 91,79 = 92 kolumny (strony)

 

 

dalej

 

 

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar typograficznych

przeliczanie jednostek typograficznych

 

 

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006