Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

Budowa pisma

 

Elementy budowy liter
Zaliczamy do nich m.in.: kreski pionowe i poziome, wydłużenia dolne i górne, łuki, grzbiet, uszko, wstęgę, pętlę, oko, wąs, piętkę, ziarno oraz szeryfy. 

 

 

 

 

dalej

 

 

definicje

interlinia

linie pisma

parametry pisma

system miar typograficznych

przeliczanie jednostek typograficznych

nazwy jednostek typograficznych

 

 

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006