Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

System miar typograficznych

 

Stopień pisma

1) wielkość właściwa dla danego kroju pisma określająca wysokość znaku łącznie z odsadką i wyrażona w punktach typograficznych

2) pionowy wymiar pola znaku

 

Jednostką podstawową stopnia pisma jest punkt typograficzny. Jego wielkość wynosi 0,376 mm w Europie lub 0,351 mm w systemie angloamerykańskim.

 

 

 

Punkt europejski, zwany też punktem Didota (od nazwiska jego twórcy), stosowany był powszechnie w składach zecerskich.

 

1737 – Pierre Fournier

 – wprowadził system oparty na stopie francuskiej (300 mm).

1 punkt Fourniera = 0,3487 mm

 

1775 – Francois Didot

 – przystosował system typograficzny do stopy królewskiej (324,84 mm)

1 punkt Didota = 0,3759 mm

 

1811 – Firmin Didot

 – adoptował wielkości typograficzne do układu miar metrycznych

 

1879 – Herman Berthold

 – uporządkował i dostosował system do miar metrycznych

1 punkt Bertholda = 0,37594 mm

 

1 punkt typograficzny Didot = 0,376

 

 

 

 

Punkt anglosaski, zwany punktem Pica i zapisywany jako point, wynosi 1/72 cala,

czyli 0,353 mm

 

1885 – John Marder

- ogłosił propozycję wielkości typograficznych opartych na calu angielskim

 

1 cal ang. = 6 pica

1 pica = 12 point

1 point = 1/72 cala = 0,353 mm

 

1 punkt typograficzny Pica = 0,353

 

[Tolbert Janston konstruktor pierwszej składarki i odlewarki monotypowej przyjął system pica do określania szerokości pisma. 1 set = 0,353 mm. Pismo 10 p może być nazwane w zależności od szer. najszerszej litery W:  9 ½, 9 ¾, 10, 10 ¼, 10 ½, 11, 12... seta]

 

 

 

dalej

 

 

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

przeliczanie jednostek typograficznych

nazwy jednostek typograficznych

 

 

 

Kroje pism:

definicje

interlinia

linie pisma

budowa pisma

parametry pisma

system miar

typograficznych

przeliczanie jednostek

nazwy jednostek

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006